ทีมงานของเรา

ASG Excellent Co.,LTD  มีทีมงานที่อยู่ทุกภาคทั่วประเทศ  เพื่อให้บริการลูกค้าสถานีบริการน้ำมันของเรา เพื่อทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม  ตามนโยบายและปรัชญาการให้บริการของเรา

 

บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบและตรวจสอบ

นอกจากการตรวจสอบและทดสอบครบวงจรในอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เรายังรับการตรวจสอบทดสอบในงานทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น

  • ตรวจทดสอบด้านวัสดุอุปกรณ์
  • ตรวจทดสอบเซ็นรับรองปั้นจั่น เครน หม้อไอน้า เครื่องจักร ถังความดัน พลังงาน สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์การชารุดของชิ้นส่วนเครื่องจักร ประเมินอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักร วิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
  • งานฝึกอบรบ