วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน

1 2