วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด

ณ ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน