ผลงานและบริการ

วิศวกรบริษัทให้คำแนะนำอบรมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์แซลเลนท์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ในการทดสอบและตรวจสอบ ระบบแทงค์ ท่อ และตู้จ่ายน้ำมัน ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับกระทรวงพลังงาน

ให้บริการทดสอบและตรวจสอบรายการในสถานีบริการน้ำมันตามกฎกระทรวงพลังงาน

ให้บริการ ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556ที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ำมันรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร ดังต่อไปนี้

บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและเเทงค์บรรจุน้ำมัน ตามกฎกระทรวงพลังงาน

ทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมัน,แทงค์น้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และระบบป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บน้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมันและอุปกรณ์

สนใจบริการของเรา 

083-3669898,092-2479365-66 02-966-1655
asgroupthai@gmail.com
@asgroup, asgroup01, asgroup03

สนใจบริการสอบถามได้ที่

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด

083-3669898,092-2479365-66

@asgroup, asgroup01, asgroup03

02-966-1655 asgroupthai@gmail.com