บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและเเทงค์บรรจุน้ำมัน ตามกฎกระทรวงพลังงาน

 

ทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมัน,แทงค์น้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

และระบบป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บน้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมันและอุปกรณ์

ASG Excellent Co., LTD.
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ ให้บริการด้านการทดสอบตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมัน เช่น ถังน้ำมัน ท่อน้ำมัน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบตรวจสอบน้ำมันกับกระทรวงพลังงาน และรับตรวจสอบทางวิศวกรรมทุกชนิด
ทำไมต้องมีการทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและท่อน้ำมัน
• ทดสอบเมื่อมีการติดตั้งท่อน้ำมันใหม่
• ทดสอบตามวาระ ตามกฎกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2556 กำหนดให้ทุกๆ 1 ปีจะต้องมีการทดสอบ
• เมื่อสงสัยว่ามีน้ำมันสูญหาย หรือท่อรั่ว