การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (penetrant testing,PT)

การทดสอบสอบโดยวิธีสารแทรกซึม  เป็นวิธีการหารอยบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่ผิว สามารถทดสอบกับวัสดุทุกชนิดที่ไม่เป็นรูพรุน  เช่น แก้ว  พลาสติก  เซรามิค  โลหะ  อโลหะ เป็นต้น

การทดสอบโดยวิธีการนี้อาศัยหลักของปฏิกิริยาแทรกซึม (Capillary action) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยการทาหรือพ่นของเหลวย้อมสีที่มีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปในรอยร้าวหรือรูเล็กๆ ได้ดี จากนั้นจะใช้สารเคมีหรือน้ำยาที่มีคุณลักษณะคล้ายกระดาษซับ พ่นหรือโรยตรงบริเวณที่ต้องการทดสอบ หากมีรอยแตกร้าวหรือรอยบกพร่องใดๆ บนผิวงาน จะเกิดเป็นเส้นหรือแนวของสารย้อมสีให้เห็นอย่างเด่นชัด  การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมมีทั้งแบบที่เห็นด้วยตาเปล่า ( color contrast ) และแบบที่ต้องทำในห้องมืดโดยใช้แสง Black Light ( Fluorescent )