ทดสอบถังน้ำมันเตา ร่วมกับพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ บ.สหฟาร์ม จ.เพชรบูรณ์

บริษัท เอเอสจีเอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด โดยวิศวกรทดสอบ ทดสอบถังน้ำมันเตา ท่อน้ำมัน และระบบไฟฟ้า
ร่วมกับพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่บริษัท สหฟาร์ม จ.เพชรบูรณ์
สอบถามโทร 083-3669898,092-2479365-66,02-9661655