ทดสอบถังน้ำมันบนดิน ร่วมกับพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ บริษัท โชครุ่งเรืองพูนทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด จ.สุรินทร์

บริษัท เอเอสจีเอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด โดยวิศวกรทดสอบ ทดสอบถังน้ำมันบนดิน ท่อน้ำมัน และระบบไฟฟ้า
ร่วมกับพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่บริษัท โชครุ่งเรืองพูนทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด
สอบถามโทร 083-3669898,092-2479365-66,02-9661655