บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและเเทงค์บรรจุน้ำมัน ตามกฎกระทรวงพลังงาน

ทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมัน,แทงค์น้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และระบบป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บน้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมันและอุปกรณ์

บริการทดสอบและตรวจสอบสถานที่กักเก็บน้ำมัน

บริษัท เอเอสจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด โดยวิศวกรทดสอบตรวจสอบแทงค์น้ำมันและระบบท่อน้ำมัน
ร่วมกับพลังงานจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนาทุ่ง

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)

เราให้บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)
ผ่านเครือข่ายความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในระดับนานาชาติและการให้บริการในท้องถิ่นของเรา

1 2 3 4 5