การทดสอบจะใช้หลักการของสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง รังสี ไฟฟ้า แม่เหล็ก อัลตราโซนิก เป็นต้น

การทดสอบจะใช้หลักการของสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง รังสี ไฟฟ้า แม่เหล็ก อัลตราโซนิก เป็นต้น

การทดสอบโดยไม่ทำลาย Non-Destructive Testing

เป็นการทดสอบคุณสมบัติ สมรรถภาพ และตรวจสอบว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในวัสดุหรือโครงสร้างหรือไม่ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรูปร่าง ขนาด หรือสมบัติของชิ้นทดสอบแต่อย่างใด

การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic testing, RT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงานจากภาพถ่ายรังสี โดยการใช้รังสีผ่านชิ้นงานไปยังฟิล์มที่วางอยู่อีกด้านหนึ่งของชิ้นงาน ซึ่งจากการที่ชิ้นงานมีสามารถดูดซับรังสีได้แตกต่างกันตามความหนา

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic testing, UT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงาน โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปยังชิ้นงานทดสอบ โดยอาศัยหลักการในการส่งคลื่นเสียงความถี่ที่มากกว่า 20,000 Hz ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงดังกล่าวได้

การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก (magnetic particle testing, MT)

การทดสอบโดยอนุภาคแม่เหล็กเป็นวิธีการทดสอบเพื่อหาความไม่ต่อเนื่องและรอยบกพร่องที่อยู่บนผิวและใต้ผิวตื้นๆ ของชิ้นงานที่มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก ( Ferro Magnetic Material )

1 2 3 4 5